Maszyna do barwienia włókien – łatwa identyfikacja wielu włókien optycznych

Co owo jest urządzenie odbiorcze EMI natomiast czym jest system aż do badań EMI?

Odbiornik pomiarowy (analizator widma bądź odbiornik EMI) jest jednym z w największym stopniu wartościowych urządzeń dostępnych w laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) albo w ośrodku inżynieryjnym. Odbiorniki pomiarowe różnych typów są używane aż do wykrywania i rozwiązywania problemów EMI, które często pojawiają się we wczesnych etapach fazy rozwoju http://www.blazejowski.pl produktu. Po wprowadzeniu przy użyciu całość schematyczny wszystkich poprawek EMI, odbiorniki pomiarowe są wykorzystywane aż do przeprowadzania testów certyfikacyjnych pełnej zgodności przed wysłaniem gotowego produktu aż do klienta. Dowiedzmy się więcej o tych urządzeniach.

Przeznaczenie odbiornika pomiarowego

Aby wykryć promieniowane tudzież przewodzone emisje generowane przez utensylia elektroniczny, odbiorniki EMI ewentualnie analizatory widma są używane w połączeniu z odpowiednimi kablami oraz przetwornikami (antena, LISN, sonda pola E/H, itp.).

Te odbiorniki pomiarowe i analizatory widma, jednakowo gdy oscyloskopy, są podstawowymi przyrządami aż do przeglądania sygnałów RF. Z drugiej strony, ściśle mówiąc gdy odbiornik pomiarowy patrzy na sygnały w dziedzinie częstotliwości, oscyloskopy patrzą na sygnały w dziedzinie czasu.

W rezultacie, wielkość sygnału RF na skali pionowej natomiast częstotliwość sygnału RF na skali poziomej są pokazywane przy użyciu urządzenie odbiorcze EMI względnie analizator widma.

Co to jest ankieta EMI/EMC?

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) odnosi się do zdolności urządzenia elektronicznego do funkcjonowania w środowisku elektromagnetycznym bez zakłóceń http://www.soski.pl bądź wpływu innych urządzeń elektronicznych w tej przestrzeni. Badanie EMC jest w ogólności podzielone na dwoje rodzaje:

Emisje – owo zaburzenia elektromagnetyczne emitowane przez urządzenie elektroniczne, które mogą powodować zakłócenia albo awarie w innym urządzeniu elektronicznym w tym samym środowisku.
Odporność/wrażliwość – Odporność owo zdolność sprzętu elektronicznego do prawidłowego działania w środowisku elektromagnetycznym bez napotykania zakłóceń w wyniku emisji z innego urządzenia elektronicznego.

Charakter badanego urządzenia, jego zarezerwowanie natomiast ograniczenia prawne regulujące jego eksploatacja mają ważność na tok badania EMC. Badania EMC mogą robić wrażenie następujące zjawiska elektromagnetyczne:

Pola magnetyczne, gdy te emitowane z wykorzystaniem linie elektryczne
Obniżenie napięcia w wyniku przerwy w dostawie prądu ewentualnie innej przerwy w dostawie energii elektrycznej.
Wyładowania atmosferyczne spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi
Szum elektromagnetyczny, kto jest podobnie jak przewodzony, jak i emitowany
Elektryczność statyczna http://www.krzepkowski.pl powoduje wyładowania elektrostatyczne.

Dlaczego powinno się przeprowadzać testy EMI?

Istnieje bez liku czynników, które powodują, że badania EMI są odkładane na wystarczy projektu. Pierwszym spośród nich jest pozorna kłopot w przeprowadzeniu tego typu badań. Istnieją tymczasem wyspecjalizowane laboratoria, które dysponują niezbędnym sprzętem http://www.rorat.pl natomiast personelem, jaki służy pomocą.

Innym częstym błędnym przekonaniem jest to, iż zasilacze są głównym źródłem problemów EMC zaś że jeżeli zasilacz przejdzie pozytywnie testy w trybie autonomicznym, owo system, do którego jest podłączony, plus przejdzie je pozytywnie. To nie działa w ów sposób, albowiem zasilacze służą dość w charakterze „posłaniec” aniżeli źródło problemów EMC.

Pozostaje jeszcze materia kosztów. Wprowadzanie modyfikacji do projektu w miarę zbliżania się aż do produkcji jest wielce http://www.wlazly.pl bardziej kosztowne aniżeli generowanie tego na wcześniejszym etapie procesu. Również wartość wcześniejszych testów przesiewowych jest o wiele dolny niż cena pełnowymiarowych testów certyfikacyjnych. Im już wykryje się problemy, tym mniej kosztowne są ich naprawy.