Do czego służy przegródka do badań w mgle solnej

Test w mgle solnej jest przyspieszonym testem korozyjnym stosowanym aż do porównania odporności na korozję materiału poddanego działaniu wysokotemperaturowej mgły solnej albo mgły solnej. Celem tego testu jest uzyskanie danych statystycznych dotyczących odporności na korozję metali zaś metali powlekanych. Dowiedzmy się więcej o zastosowaniu tej komory testowej. Czytaj dalej, tak aby http://www.cieciora.pl dowiedzieć się więcej.

Po badaniu

Po wykonaniu tego testu, ankieta wizualne prawdopodobnie znajdować się użyte aż do oceny przydatności powłok, farb natomiast metali do wytrzymania korozji lub ekspozycji na zacięcie morskie. Próbki umieszczane są w zamkniętej komorze solnej zaprojektowanej zgodnie z normą ASTM B117 oraz wystawione na nieprzerwane impreza pośredniej mgły lub strumienia roztworu słonej wody podczas próby natryskiwania.

Komora do badań w mgle solnej jest komorą badawczą, w której ocenia się wprawa materiału a jego warstwy ochronnej aż do przetrwania korozji natryskowej. Jest owo przede wszystkim szybka, przyzwoicie znormalizowana i w ogólności powtarzalna metoda.

Normy międzynarodowe, takie podczas gdy ASTM B 117, są spełnione w sąsiedztwie zastosowaniu komór aż do badań w mgle solnej. Czas trwania próby uzależniony jest odkąd odporności powłoki na korozję; im z większym natężeniem odporna na korozję powłoka, tym dłuższy okres procedura bez oznak zniszczenia.

Gdzie stosuje się komory do badań w mgle solnej?

Prawie każda interes produkująca produkt, kto będzie narażony na przedsięwzięcie środowiska korozyjnego, być może http://www.krzewicki.pl posługiwać się spośród tych komór badawczych. Komory te mają funkcjonalne zastosowanie w następujących branżach:

Lotnictwo i kosmonautyka – Samoloty względnie helikoptery, promy kosmiczne i statki kosmiczne poddawane są ciężkim warunkom, począwszy od wahań temperatury, oraz skończywszy na stanach próżni w przestrzeni kosmicznej.
Przemysł samochodowy – komponenty oraz części samochodowe cieszą się zawsze dużym popytem, i producenci a dostawcy stoją przedtem poważnym wyzwaniem poprawy jakości swoich wyrobów. Komory badawcze umożliwiają skuteczną metodę testowania w celu zapewnienia bezpiecznego natomiast przyjemnego funkcjonowania użytkowników końcowych. Testy korozyjne są niezbędne dla części samochodowych, bo mogą one spowodować zniszczenie http://www.stempin.pl całego pojazdu.
Sprzęt leczniczy – Ponieważ jest on prosto z mostu powiązany ze zdrowiem jednostki, akcesoria medyczny musi być trwały i szanowny zaufania.

Te komory eksperymentalne są uniwersalnie stosowane aż do prowadzenia różnych eksperymentów korozyjnych, które mogą być w użyciu odkąd kilku godzin do miesięcy.

Pomaga to określić, bądź artykuł wytrzyma dar korozyjne, którym będzie poddawany. Ten gatunek testów http://www.szpyrka.pl prawdopodobnie stanowić i wykorzystany do określenia, która punkt programu produktu najprawdopodobniej ulegnie awarii w charakterze pierwsza, natomiast w pewnych okolicznościach, jak jak mucha w smole towar będzie działał.

Zalety komory solnej

Testy te są przeprowadzane na różnych materiałach, ponieważ http://www.koszykowski.pl mogą stanowić wykonywane na materiałach nieosłoniętych bądź pomalowanych.
W porównaniu do środowiska naturalnego, czas strategia jest minimalny. Budżet jest wąski a konieczne jest zastosowanie jednolitych materiałów.
W komorze wykonuje się także egzamin polerowania materiału a powierzchni. Można oszacować uformowane produkty zaś wyposażone części, oraz wyniki badań są łatwe do zrozumienia.
Wyposażenie do badań charakteryzuje się precyzją zaś elastycznością niezbędną aż do spełnienia dzisiejszych rygorystycznych protokołów badań korozyjnych.
Urządzenie przypuszczalnie aktywować mgiełkę solną, wysoką wilgotność i suszenie powietrzem w określonej temperaturze w komorze.

W skrócie, jest owo wręcz przeciwnie krótkie inicjacja do badań w komorze solnej. Mamy nadzieję, iż ten towar pomoże Ci lepiej wydedukować to urządzenie.